Вие се намирате на страница:

Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.ZDRAVALNIK.BG

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Платформата “www.zdravalnik.bg” е собственост на Фондация в обществена полза “Здравалник”, БУЛСТАТ: 176926998, № на вписване 20151111006.
 2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
   • „Потребител“ – физически лица, използващи “www.zdravalnik.bg”.
   • „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на “www.zdravalnik.bg” приема при използването на сайта.
 1. Уеб сайтът “www.zdravalnik.bg” и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на “www.zdravalnik.bg” предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на “www.zdravalnik.bg”, той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай – автоматично се констатира приемането на всички условия. Потребителят извършва мълчаливо приемане на условията.

II. СИГУРНОСТ

 1. “www.zdravalnik.bg” съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя
 2. Фондация “Здравалник” не гарантира постоянното функциониране на “www.zdravalnik.bg”.

III. ДОСТЪП

 1. Фондация “Здравалник” си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
 2. Фондация “Здравалник” си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от Фондация “Здравалник”. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.
 3. Фондация “Здравалник” си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. Фондация “Здравалник” няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

 1. Информацията, намираща се на “www.zdravalnik.bg”, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси, следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист в областта.
 2. Информацията, предоставена на “www.zdravalnik.bg”, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на “www.zdravalnik.bg”. Това е причината, поради която Фондация “Здравалник” не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
 3. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Фондация “Здравалник”, чрез електронна поща или през “www.zdravalnik.bg” включително, но не само, Потребителят приема, че:
  1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
  2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
  3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Фондация “Здравалник” може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И “БИСКВИТКИ”

 1. Като администратор на лични данни ние се ангажираме да обработваме и защитаваме вашите лични данни като физическо лице съгласно изискванията на ОРЗД и настоящата политика за поверителност. Моля, прочетете я внимателно и се запознайте с вашите права.
  1. При посещение на уебсайта ни, посредством бисквитки (cookies), някои данни от устройството, което използвате, се изпращат автоматично към сървъра на уебсайта ни, като например адресът на вашия интернет протокол („IP адрес“), типът и езикът на браузъра, който използвате и датата и часът на посещение на уебсайта ни, което ни улеснява да подобрим работата и ефективността на нашия уебсайт, без да ни дават възможност непосредствено да ви идентифицираме или да направим други изводи за вас и вашата идентичност.
  2. Когато се свържете с нас посредством имейл или формата за контакт на нашия уебсайт, ние използваме предоставения ни от вас имейл и други данни, както и всяка допълнителна информация, която вие доброволно сте решили да ни предоставите в запитването си, само за да отговорим на вашето запитване.
  3. Когато се абонирате за нашия бюлетин, вие доброволно давате вашето съгласие да използваме вашия  имейл само и единствено с цел да ви изпращаме нашия бюлетин с най-актуалните ни предложения. 
  4. Когато влезете в договорно отношение с нас, вие доброволно ни предоставяте вашите лични данни и давате съгласие да ги използваме, за да сме в състояние да ви предоставим нашите услуги, както и с цел изпълнението на законови изисквания, които са ни вменени в задължение.
 2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС ОБРАБОТВАМЕ
  1. С цел да сме в състояние да ви предоставим нашите услуги, както и с цел изпълнението на наши законови задължения, при контакта ни с вас ние може да съберем и обработим следните категории лични данни за вас:
  2. лична информация за вас като вашето име, единен граждански номер (или друг персонален идентификационен номер, ако е приложимо), адрес и други.
  3. данни за контакт с вас като адрес, имейл, телефонен номер и други.
  4. други данни за вашата индивидуализация и идентификация с цел изпълнението на наши законови задължения, без които ние не бихме били в състояние да встъпим в договорни отношения с вас и да ви предоставим нашите услуги.
  5. информация, събрана по време на използването на нашия уебсайт, като адресът на вашия интернет протокол („IP адрес“), типът и езикът на браузъра, който използвате и датата и часът на посещение на уебсайта ни и други.
  6. всякаква друга информация, която вие сте ни предоставили доброволно при и по повод предоставянето на услуги от наша страна.
 3. НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Ние обработваме вашите лични данни на едно от следните правни основания:
   1. Въз основа на ваше съгласие, включително да ви изпращаме нашия бюлетин /чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД/.
   2. За изпълнението на договор, който сме сключили с вас, или за предприемане на действия по ваше искане преди сключването на договор с вас /чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД/.
   3. За изпълнението на наши законови задължения /чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД/.
   4. Когато обработването е необходимо за защита на нашите законни интереси и упражняването или защитата на правни претенции, включително с цел подготовката, упражняването и защитата по административни и съдебни дела и производства, както и по изпълнителни производства и когато няма основание да се приеме, че правото личните ви данни да не бъдат предоставяни и разкривани на трети лица има предимство пред нашите законни интереси /чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД/.
 4. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА НИ ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ
  1. Ние събираме, обработваме и използваме  предоставената ни от вас информация за:
   1. Да сме в състояние да ви предоставим услугите, за които сте ни ангажирали, вкл. да общуваме с вас и да ви информираме за развитието по вашата поръчка или запитване. Ако откажете да ни предоставите необходимата за изпълнението на вашата поръчка/запитване информация, ние няма да сме в състояние да ви предоставим нашите услуги.
   2. Да изпълняваме наши законови задължения, вкл. счетоводни, данъчни, в сферата на трудовото и социално право и други правни задължения, които са ни вменени по закон.
   3. Да защитаваме нашите законни интереси, включително с цел подготовката, упражняването и защитата по административни и съдебни дела и производства, както и по изпълнителни производства и когато няма основание да се приеме, че правото личните ви данни да не бъдат предоставяни и разкривани на трети лица има предимство пред нашите законни интереси.
   4. Да ви изпращаме нашия бюлетин въз основа на вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като се свържете с нас на marketing@zdravalnik.bg.
   5. Да поддържаме и подобряваме нашия уебсайт и да оптимизираме употребата му с цел да ви е удобен и полезен. 
 5. УЕБСАЙТЪТ НИ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ „COOKIES”.
  1. Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят и съхраняват в браузъра или твърдия диск на вашето устройство когато посещавате даден уебсайт, вкл. нашия. 
  2. Ние използваме наши бисквитки, за да може нашият уебсайт да работи по-ефективно и да ви е по-удобен и полезен, включително и за да обезпечим сигурността и защита му срещу злонамерени атаки. 
  3. Бисквитите, поставен от нас на вашето устройство, не ни дават възможност непосредствено да ви идентифицираме или да направим други изводи за вас и вашата идентичност или да ви профилираме и  не причиняват никаква вреда на вашето устройство.
  4. Въпреки, че повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитките автоматично, в заключение желаем да ви информираме, че можете да контролирате, вкл. да блокирате и/или изтривате бисквитките когато пожелаете чрез настройките на вашия браузър. 
  5. Като използвате нашия уебсайт без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нашия уебсайт.
  6. Моля, имайте предвид, че ако изберете опцията да изтриете или блокирате бисквитките, много сайтове, включително нашият, няма да работят оптимално или могат да спрат да функционират, поради което не ви препоръчваме да изтривате или блокирате бисквитки при използване на нашия уебсайт.
 6. БИСКВИТКИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
  1. Нашият уебсайт позволява на трети страни, които анализират трафика или предоставят съдържание на уебсайта ни, да поставят на вашето устройство собствени бисквитки и да имат достъп до тях.
  2. Нашият уебсайт използва услугата Google Analytics с цел оценка на трафика към уебсайта ни и ползването му, като в тази връзка ви информираме, че Google Analytics не предоставя никаква лично идентифицираща ви информация, вкл. достъп до IP адреси. Google Analytics предоставя информация в анонимна форма на Google, който я използва за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта ни и да ни докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта ни, съгласно условията за ползване на Google Analytics.
  3. Може да предотвратите използването на бисквитки от Google Analytics като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript задавайки, че информацията относно посещението на уебсайта не следва да се изпраща на Google Analytics.
  4. Държим да подчертаем, че използването на бисквитки от трети страни е предмет на техните собствени политики за поверителност и ние нямаме достъп до информацията, съхранявана от тези трети страни за вас. Това се отнася и за наши профили в социални мрежи и платформи за споделяне, към които препраща нашият сайт.
 7. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Ние може да разкрием вашите лични данни на ангажирани от нас външни обработващи личните данни лица, които да ги обработват по наше указание и от наше име, в изпълнение на нашата дейност и нашите законови задължения, с цел постигане на целите на обработването, като например ангажиран/и от нас счетоводител/и. С цел защита на вашите данни нашите изпълнители, подизпълнители и доставчици на услуги, вкл. на ИТ услуги,  са старателно подбрани от нас. 
  2. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни от нас на трети страни, освен:
   1. Въз основа на ваше съгласие /чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД/.
   2. За изпълнението на договор, който сме сключили с вас, или за предприемане на действия по ваше искане преди сключването на договор с вас /чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД/.
   3. За изпълнението на наши законови задължения /чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД/.
   4. Когато обработването е необходимо за защита на нашите законни интереси, включително с цел подготовката, упражняването и защитата по административни и съдебни дела и производства, както и по изпълнителни производства и когато няма основание да се приеме, че правото личните ви данни да не бъдат предоставяни и разкривани на трети лица има предимство пред нашите законни интереси /чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД/.
   5. На основание т. 2 и с цел предоставяне на нашите услуги, ние може да разкрием вашите лични данни на дистрибутори, изпълнители, подизпълнители, доставчици или на наши колеги, без настоящото изброяване да е изчерпателно.
 8. КОЛКО ВРЕМЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Ние обработваме и съхраняваме вашите лични данни само доколкото е необходимо за постигането на целите, за които сме ги събрали и вие сте ни ги предоставили – предоставянето на нашите услуги, освен ако по закон не сме длъжни да ги съхраняваме за по-дълъг период, след изтичането на който ги унищожаваме. 
  2. За целите на изпращане на нашия бюлетин, ние ще използваме вашия имейл докато не се откажете да получавате нашия бюлетин, както е обяснено по-горе.
 9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
  1. Съгласно ОРЗД вие имате следните права:
   1. Право на достъп /чл. 15 от ОРЗД/
    1. Имате право да получите от нас информация дали обработваме ваши лични данни  и ако това е така, да получите от нас информация за: целите на обработването; съответните категории лични данни; получателите, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването им, или да направите възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган; всякаква налична информация за техния източник, когато личните данни не се събират от субекта на данните; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните, без това право да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
  2. Право на коригиране /чл. 16 от ОРЗД/
   1. Имате право да поискате от нас поправка на неточни лични данни.
  3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) /чл. 17 от ОРЗД/
   1. Имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нас, освен ако съхранението им е необходимо за:
    1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
    2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на нас;
    3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
    4. за целите на архивирането в обществен интерес; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
   2. Право на ограничаване на обработването /чл. 18 от ОРЗД/
  4. Имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице едно от следните основания:
   1. точността на личните ви данни е оспорена от вас, за срок, който ни позволява да проверим точността им;
   2. обработването е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
   3. ние не се нуждаем повече от личните ви данни, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   4. вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД.
  5. Право на преносимост на данните /чл. 20 от ОРЗД/
   1. Имате право да получавате от нас личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когото личните ви данни са ни били предоставени с ваше съгласие или въз основа на договор, сключен с вас и обработването се извършва по автоматизиран начин.
  6. Право на възражение /чл. 21 и следващи от ОРЗД/
   1. Имате право на възражение срещу обработване на личните ви данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от ОРЗД, включително профилиране. Ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
  7. Право да оттеглите вашето съгласие /чл. 7, параграф 3 от ОРЗД/
   1. Винаги можете да оттеглите вашето съгласие за обработка на личните ви данни от нас, като се свържете с нас на marketing@zdravalnik.bg или на адрес: гр. София, 1309, ул. Хисар № 1, Р.България.
   2. Оттеглянето на съгласието ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне!
  8. Право на подаване на жалба до надзорен орган /чл. 77 от ОРЗД/
   1. За България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни, повече информация за нея можете да откриете тук.
  9. За да упражните правата си, може да се свържете с нас на marketing@zdravalnik.bg или на адрес гр. София, 1309, ул. Хисар № 1, Р.България.
   1. Ще се постараем да ви предоставим информация въз основа на вашите искания в рамките на 30 дни след получаване на вашето писмено искане, като се постараем да реагираме безплатно на вашите искания във връзка с горепосочените права, но ако вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, особено поради повтарящият им се характер, тогава можем да наложим разумна такса за покриване на административните разходи за обработката им и предоставянето ви на информация.
 10. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. За да сме сигурни, че личните ви данни се обработват в съответствие с ОРЗД, ние сме внедрили достатъчно технически и организационни мерки за осигуряване защитата на вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване и от неразрешенa промяна, разкриване или достъп.
 11. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
  1. Нашият уебсайт и изпратените ви от нас по имейл информация и съобщения може понякога да съдържат връзки към уебсайтовете на трети лица или наши профили в социални мрежи и платформи за споделяне. Личните данни, които предоставяте чрез посещението ви на тези уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне, не са обект на настоящата политика за поверителност  и обработката на вашите лични данни от тези уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне не е наша отговорност.
  2. Ако последвате връзката към други уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне, имайте предвид, че тези уебсайтове и платформи за споделяне имат свои собствени политики за поверителност, които определят как информацията ви се събира и обработва при посещаването ви на тези уебсайтове, социални мрежи и платформи за споделяне.
 12. ПРОМЕНИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  1. Всички промени, които правим в нашата политика за поверителност, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и по този начин ще станат достъпни за вас.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Посочената на “www.zdravalnik.bg” информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Фондация “Здравалник”, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Фондация “Здравалник” и да посочи несъотвествието. Фондация “Здравалник” си запазва правото да провери подадения сигнал и в случай на необходимост да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

 1. Фондация “Здравалник” запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на “www.zdravalnik.bg”.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на “www.zdravalnik.bg” представлява интелектуална собственост на Фондация “Здравалник” и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се разрешава по следните правила:
   1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на “www.zdravalnik.bg”).
   2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
   3. С посочване на автора.
   4. Без модификации.
   5. И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

 1. Фондация “Здравалник”, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.
 2. Фондация “Здравалник” гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. След като последният регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на “www.zdravalnik.bg” и друга актуална информация около проекта.
 3. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на “www.zdravalnik.bg”.
 4. Фондация “Здравалник” си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
   1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на Фондация “Здравалник” във връзка с “www.zdravalnik.bg”, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
   2. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на “www.zdravalnik.bg” и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 1. С използването на “www.zdravalnik.bg” и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно “www.zdravalnik.bg” за лични и нетърговски цели.