Терминологията в това отношение сега е доста объркана, като за дадено понятие на различните места има различни пояснения. Тук бихме искали да предложим едно сравнително по-ясно подразделяне.
•  Подправките са от растителен или минерален, по-рядко от синтетичен произход, и преди всичко се използват за постигане на вкусов ефект, макар че някои имат и консервиращи свойства. Влиянието им върху здравето е нееднозначно; между тях има и прекрасни билки, соли и органични киселини, но при предозиране дори и те могат да доведат до неблагоприятни резултати.
•  Добавките  – в случая става дума за биологичноактивните добавки (БАД) – те са с концентрирано съдържание на хранителни вещества или биопротектори (антиоксиданти, билкови екстракти). Могат да са от природен, полусинтетичен или синтетичен произход (вкл. аминокиселини, витамини и минерали). Обикновено в малки дози са полезни и без странични ефекти, макар че например в т.нар. ортомолекулярна медицина отделни субстанции се прилагат безвредно и в големи количества, но при съответни условия. Над определена граница обаче добавките могат да са добри само за определени индивиди, докато на други да навредят. Следователно, при употребата им във високи дози е необходимо индивидуално съобразяване! Важно е опаковките да бъдат придружени от информация за състава, срока на годност и евентуалните противопоказания.
• Прибавките от някои се наричат също „добавки“, с което се получава най-честото объркване на термините. Те могат и да имат, но по-често нямат особена хранителна, лечебна или вкусова стойност, а служат като пълнители, консерванти, оцветители, ароматизатори, набухватели и т.н. Някои са безвредни или даже полезни при минимален прием, но затова пък други, над определени граници, са нежелателни. Огромната част от означените с цифри субстанции (прословутите „Е-та“) влизат в тази категория.
• Примесите или контаминантите са нежелателни вещества, които попадат в храните чрез замърсената околна среда и при некачествени производствени технологии. Преобладаващата част от тях вредят на организма: това са тежки метали, радиоактивни елементи, минерални торове, остатъци от пестициди и лекарства, диоксини и т.н. Следователно, необходимо е да се елиминира (или поне силно да се ограничи) приемът на почти всички от тях.
Някои вещества попадат едновременно в две от тези категориии – например витамин С може да е и добавка, и прибавка.
автор: д-р Димитър Пашкулев