Антиоксидантите предпазват клетките от негативното влияние на свободните радикали. Това са съдържащи несподелен електрон молекули. Тези електрони са с голям запас от енергия и взаимодействат с кислород, за да формират нови реактивни кислородни видове. Организмът е изложен на свободни радикали от околната среда и сам образува при обработването на храната в енергия. Витамин Е е антиоксидант, който блокира производството на свободни радикали, формиращи се, докато мазнините се оксидират. Освен това подпомага и работата на имунната ситема, нормалната пролиферация на клетките, течимостта на кръвта и проводимостта на кръвоносните съдове. 

Под наименованието витамин Е стои съвкупност от мастноразтворими съединения. В естествените си форми витамин Е съществува под осем химични съединения с различни биологични действия, като единствено алфа-токоферолът отговаря на човешките нужди. Черният дроб се грижи да запазва тази форма, като метаболизира и екскретира другите, за да поддържа високо количество само от нея. 

Прием на Витамин E

Витамин Е се набавя чрез храната, като сред най-богатите източници са семена, ядки, мазнините от тях и някои зеленчуци, например броколи и спанак. Прекаленият дефицитът на витамина е рядко явление, което най-често се дължи на сериозен проблем с абсорбирането на хранителни вещества. Не се съобщава за негативни ефекти от завишения му прием от хранителни източници, но трябва да се внимава със свръхприема му от синтетични добавки. Витаминът има потенциал да взаимодейства с няколко лекарства, затова е препоръчително да бъде извършена консултация със специалист и обсъждане на дневния прием, ако се налага допълнителен такъв.

Витамин Е и здравето

Съществуват редица претенции относно потенциала на витамин Е да лекува и предотвратява заболявания. Доказаните механизми, чрез които защитава организма, са силното му антиоксидантно действие, ролята му в противовъзпалителните процеси, подсилването на имунната система и инхибиране на тромбоцитната агрегация. Главното препятствие обаче за точното определяне на ролята му за здравето е липсата на валидиран биомаркер, който да свързва конкретното количество на витамин Е с предвидените резултати. И все пак съществуват редица проучвания, които подкрепат неговите здравословни ползи и важната му роля.